AUTOMATYZACJA PRACY KANCELARII
Liczba użytkowników
Prowadzenie postępowań
Lista kontaktów
Zadania
Terminarz
Generowanie dokumentów gospodarczych
Baza specjalistycznych szablonów dokumentów
Liczenie czasu pracy, statystyki
Wtyczka MS Word do tworzenia szablonów dokumentów
Podgląd dokumentów online
Obsługa korespondencji
Obsługa poczty e-mail
Kalendarz
Paczki zadań
Definiowane pola użytkownika
Generowanie dokumentów upadłościowych/restrukturyzacyjnych
Obsługa należności
Obsługa wierzytelności
Spis majątku
Sprawozdania rachunkowe i z czynności
Przestrzeń dyskowa
Integracje z systemami zewnętrznymi
(PISP, MSiG, eNadawca, KRS, Regon, KRZ)
ZARZĄDZANIE PRACĄ KANCELARII
Portal do komunikacji z klientami kancelarii
Zarządzanie dostępami
Obsługa wielu biur
ROZLICZENIA
Fakturowanie klientów
Bramka płatności umożliwiająca szybkie płatności
on-line
Fakturowanie na masy upadłości
WSPARCIE
Obsługa online poprzez formularz kontaktowy
Samouczki i webinary
Obsługa telefoniczna 10/5 (w godzinach biznesowych 8:00-18:00)
Szkolenia zdalne
Szkolenia indywidualne
Migracja danych z zewnętrznych systemów
Priorytetowa obsługa klienta
Obsługa telefoniczna 24/7
BEZPIECZEŃSTWO
Monitorowanie logowania
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Kontrola dostępu