Polityka Prywatności

Serwisu Solvbot

 1. Przedmiot Polityki Prywatności
 2. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie naszych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3. Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami lub korzystasz z naszych Usług. Dowiesz się, m.in.:
 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;
 • w jakim celu je przetwarzamy;
 • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane;
 • jak długo przechowujemy Twoje dane;
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;
 • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; i
 • czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.
 1. Niniejsza Polityka składa się z następujących części:

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje, które musimy przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych.

Druga część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z Serwisu Solvbot, w tym kontaktuje się z nami za pośrednictwem podanych tam naszych danych kontaktowych.

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która zakłada Konto w naszym Serwisie Solvbot i nabywa Usługę w tym Serwisie.

Czwarta część zawiera informacje dla osoby, która interesuje się naszą ofertą dzięki prowadzonym działaniom marketingowym, opartym także na korzystaniu z social mediów. 

Piąta część zawiera informacje dla osoby, która bierze udział w rekrutacji za pośrednictwem naszego Serwisu.

Szósta część zawiera informacje dla osoby, z którą kontaktujemy się przy wykorzystaniu danych pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą, wyłącznie dane kontaktowe związane z możliwością nawiązania wzajemnej współpracy.

Część I. Informacje ogólne dla wszystkich Użytkowników
Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Solvbot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Solvbot”, ul. Lipowa 3/21, 30-702 Kraków, NIP: 6793193562, REGON: 0000818817, tel. +48 573 805 367,  e-mail kontakt@solvbot.pl.

We wszelkich sprawach dotyczących naszych usług, ale również przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami kontaktować drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@solvbot.pl.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

Przeglądasz nasz Serwis.

Korzystasz z naszego Serwisu.

Wysyłasz do nas pytania, prośbę o ofertę.

Zakładasz Konto w Serwisie.

Zawierasz z nami umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.

Odwiedzasz nasze profile na portalach społecznościowych oraz kontaktujesz się z nami za pomocą tych portali.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania Twoich danych. Prawa, które przysługują Ci w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 
Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przeze nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 
Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych do nas danych, które zostaną przesłane Ci lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Cię do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Ci wszelkie wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Linki do innych stron

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Cię do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.

Pliki cookie

Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również nasz serwis wykorzystuje pliki cookie.

Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom wiemy, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Te pliki wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

Korzystamy również z plików cookie w celach analitycznych i marketingowych. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie. Z narzędzi umożliwiających taką funkcjonalność korzystamy na podstawie Twojej zgody.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na stronie Polityka plików cookie

Google Analytics

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Analitycs, które umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować. Pamiętaj jednak, że Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam Cię do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google tutaj.

LinkedIn Insight Tag

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Linkedin i zapewnianych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2. LinkedIn Insight Tag, bo tak nazywa się to narzędzie, pozwala na gromadzenie danych dotyczących odwiedzin w naszym serwisie, łącznie z adresem URL, stroną odsyłającą, adresem IP, informacjami o urządzeniu i przeglądarce oraz znacznikiem czasu. Adresy IP są skracane lub zaszyfrowane.

LinkedIn nie udostępnia danych osobowych użytkowników, a jedynie dostarcza raporty i alerty (które nie ujawniają tożsamości użytkowników) dotyczące odbiorców serwisu i skuteczności reklam. Umożliwia również retargetowanie reklam na odwiedzających serwis. Dzięki temu możesz otrzymywać spersonalizowane reklamy poza naszym serwisem.

Przy pomocy ustawień konta użytkownicy LinkedIn mogą kontrolować sposób, w jaki dane osobowe są wykorzystywane do celów reklamowych.

Newsletter marketingowy

Korzystamy z narzędzi marketingowych, umożliwiających nam wysyłkę naszego Newslettera, w którym przedstawiamy naszą aktualną działalność i ciekawe oferty dla Klientów.

Meta Ads

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Więcej o korzystaniu przez nas z tego narzędzia możesz przeczytać w Polityce cookies, dostępnej tutaj.

Youtube

W Serwisie możemy korzystać z platformy Youtube, której właścicielem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu zamieszczania materiałów wideo na naszej stronie.

Vimeo

W Serwisie możemy korzystać z platformy Vimeo, której właścicielem jest spółka Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001, w celu zamieszczania materiałów wideo na naszej stronie.

Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a nami, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, możemy stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, adresy stron www, w których zrealizowane zostały działania, liczba i częstotliwość realizowanych działań. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dane na serwerze są przechowywane i przetwarzane przez system Kei.pl

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami, o ile takie zmiany były wprowadzone.

W dniu 28.06.2023 r. opublikowaliśmy niniejszą wersję Polityki Prywatności.

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z Serwisu

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z Serwisu, a nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu (tj. nie posiadasz Konta w Serwisie i nie korzystasz z naszych Usług).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w Serwisie, a także w celach analitycznych i statystycznych. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w naszym Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, skierowane drogą elektroniczną lub telefonicznie- wówczas podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o naszej działalności i udzielaniu odpowiedzi na zapytania Klientów;
 • w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych i marketingowych korzystamy, wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym Serwisem, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.

Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część III. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z Konta w Serwisie i nabywania Usługi w Serwisie

 

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zakładasz Konto w naszym Serwisie.  

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego Serwisu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu założenia Konta oraz świadczenia przez nas Usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas jako administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ODO), polegający na ochronie naszych praw oraz na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe oraz konsultingowe.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu rejestracji, a ich niepodanie skutkuje nieukończeniem procesu rejestracji.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IV. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych Serwisu

 

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych – Facebook, Instagram oraz LinkedIn (nazywane „fanpage’ami” lub „profilami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych usług, a także w przypadku, gdy zdecydujesz się zapisać na nasz Newsletter marketingowy.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń oraz usług, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów LinkedIn, Facebook i Instagram. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie podanego przez Ciebie imienia oraz adresu e-mail w ramach naszego Newslettera marketingowego w celu przesyłania Ci informacji handlowych, w tym informacji o najnowszych promocjach lub ofertach za pomocą poczty elektronicznej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką;
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony
  w serwisie LinkedIn, Facebook i Instagram (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Twoja zgoda na otrzymywanie naszego Newslettera marketingowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Serwisy: LinkedIn, Facebook i Instagram przetwarzają Twoje dane podczas korzystania z naszych fanpage’y dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mamy wpływu na działania tych serwisów związane ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Zasady dotyczące danych na LinkedIn.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych w przypadku korzystania z naszych mediów społecznościowych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, spółka Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia administrująca serwisy społecznościowe Facebook i Instagram, a także spółka LinkedIn Ireland Unlimited Company (spółka irlandzka) administrująca Serwisem LinkedIn.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie także nasz podwykonawca odpowiedzialny za obsługę Newslettera marketingowego.   

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje,
z momentem połączenia się przez Ciebie z naszymi fanpage’ami, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

W ramach korzystania z naszych fanpage’y zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

W tej kwestii odsyłam do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Zasady dotyczące danych na LinkedIn.

Podanie Twoich danych osobowych na potrzeby Newslettera marketingowego jest dobrowolne i konieczne, jeżeli dokonasz zapisu na ten Newsletter i wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Zgoda może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana poprzez kliknięcie odpowiedniego linka w przesłanej przez nas wiadomości albo poprzez wysłanie maila na adres kontakt@solvbot.pl.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część V: Przetwarzanie danych osób biorących udział w rekrutacji za pośrednictwem Serwisu

 

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, jeżeli bierzesz udział w rekrutacji za pośrednictwem naszego Serwisu.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje do pracy w naszym zespole; ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy; wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Przetwarzamy Twoje dane w celu wzięcia udziału w jednostkowym procesie rekrutacyjnym lub w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, o ile wyrazisz dodatkową zgodę poprzez zaznaczenie dobrowolnego checkboxa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj.  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy- jeżeli podstawą naszej współpracy ma być umowa o pracę;

– Twoja zgoda, wyrażona poprzez przesłanie nam szerszego zakresu danych niż wymagany przez przepisy prawa- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

– niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit b) RODO- jeżeli podstawą naszej współpracy ma być umowa cywilnoprawna.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wyłonienia najlepszego kandydata, w szczególności: przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Ciebie aplikacji do mementu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa:

– w przypadku stanowisk, na które stale prowadzimy rekrutację albo złożenia aplikacji bez wskazania stanowiska- nie dłużej niż 1 rok od dnia otrzymania aplikacji;

– w przypadku stanowisk, na które prowadzimy rekrutację indywidualną, której celem jest wybór jednej osoby na dane stanowisko- przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące po jego zakończeniu;

– jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji- przez okres 2 lat od momentu wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do momentu jej wycofania.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych w przypadku korzystania z naszych mediów społecznościowych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, podwykonawcy świadczący usługi rekrutacyjne, o ile zdecydujemy się na skorzystanie z usług takich podwykonawców.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania danych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część VI: Przetwarzanie danych pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych