Projekt Planu Spłaty w Solvbot

Po zarejestrowaniu wierzytelności, system sam oblicza odsetki, scala podobne Zgłoszenia Wierzytelności i przygotowuje dane do importu do PPS.

Sprawdź w jaki sposób system dla kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego usprawni uzupełnienie Projektu Planu Spłaty.

PPS w Infino Legal:

Projekt Planu Spłaty w infino LEGAL

Dzięki partnerstwu z Uczelnią Łazarskiego użytkownicy Projektu Planu Spłaty mają możliwość automatycznego wypełnienia Projektu za pomocą danych pochodzących z systemu Infino Legal.