Infino Legal wyeksportuje je do Projektu Planu Spłaty za Ciebie. Dodatkowo po wprowadzeniu odpowiednich danych, system wyliczy za ciebie odpowiednią wysokość odsetek na podstawie aktualnych stawek bez konieczności korzystania z innych kalkulatorów.