Infino Legal zintegrowany jest z eNadawcą, a dla ciebie to okazja do bezproblemowego nadawania przesyłek bez konieczności logowania się do innego systemu. Nie musisz też wypełniać ręcznie druków pocztowych, system automatycznie generuje koperty, książkę nadawczą i potwierdzenia nadania.