Najlepszy CRM dla kancelarii prawnych

Rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje branża prawnicza, coraz bardziej się komplikuje i stawia przed nami nowe wyzwania. Zarządzanie kancelarią prawną we współczesnych warunkach, kiedy konieczne jest gromadzenie i efektywna analiza ogromnej liczby danych, a także generowanie i porządkowanie obszernej dokumentacji, nie może już obejść się bez dedykowanego programu CRM. Dlatego coraz więcej kancelarii decyduje się na zakup takiego oprogramowania, jednak wciąż dla wielu potencjalnych odbiorców system do zarządzania jest jeszcze opcją nie do końca rozpoznaną. Warto przyjrzeć się jego możliwościom i korzyściom, które ze sobą niesie na kilku poziomach.

Właśnie z myślą o realiach pracy adwokatów i radców prawnych powstał system Infino Legal, który sprawdza się w każdej kancelarii – wspomaga funkcjonowanie zarówno dużych firm prawniczych, jak i mniejszych podmiotów. Przygotowany przez ekspertów, świetnie znających realia branży, daje szansę na wyeliminowanie największych bolączek w funkcjonowaniu twojej kancelarii. Oto przykłady rozwiązań, które sprawdzą się w kluczowych aspektach pracy.

Automatyzacja w kancelarii prawnej

Dzisiaj jednym z podstawowych wymogów w sprawnym zarządzaniu jest technologiczny rozwój firmy. Na funkcjonowanie kancelarii prawnej składa się szereg procesów, które trudno kontrolować analogowymi metodami. Automatyzacja staje więc koniecznością. Infino Legal pozwala w ramach jednego systemu na prowadzenie łatwego w użyciu rejestru postępowań. Oferuje jednocześnie odpowiednią przestrzeń na dysku chmurowym do zapisywania dokumentacji, z której potem łatwo skorzystać na dowolnym urządzeniu i z każdego miejscu, a także swobodnie współdzielić w razie potrzeby z pracownikiem, który akurat tego potrzebuje. Oczywiście pod warunkiem, że uzyska stosowną autoryzację, ponieważ wszystko musi odbywać się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, które dla producentów marki Solvbot są priorytetem. Jak wiemy, to bardzo istotne, żeby do dokumentacji wrażliwej mogły mieć dostęp wyłącznie osoby upoważnione.

Częściowej automatyzacji, a więc znaczącemu ułatwieniu podlega także praca w ramach zespołu. Infino Legal daje możliwość delegowania i zarządzania zadaniami, kierowania zespołem przy pomocy przejrzystych i intuicyjnych aplikacji w ramach systemu: tablic do monitorowania spraw, aktywnych list zadań, kartotek, a także kalendarza, pozwalającego kontrolować terminy. Zapewniają one odpowiedni i dynamiczny przepływ informacji wewnątrz firmy oraz jasność co do przydzielonych zadań. Odbiorca zyskuje opcję szybkiego generowania nowej dokumentacji, zgodnie z szablonami, które są już gotowe w ramach systemu (a zarazem w łatwy sposób edytowalne), albo które może przygotować i wprowadzić wprost do systemu we własnym zakresie. Podobnie jest z tworzeniem sprawozdań rachunkowych, rozliczeń, faktur, sprawozdań z podjętych czynności oraz z tworzeniem zestawień wierzytelności – wszystko to bardzo pracochłonne zadania, które obarczone są sporą dozą ryzyka błędu. Dzięki CRM-owi można uniknąć wielu pomyłek, kontrolować należności i przede wszystkim zyskać cenny czas, który można poświęcić choćby na pozyskiwanie potencjalnych klientów. To oczywiście przekłada się na rentowność kancelarii i pozwala maksymalizować zyski. Do tego jest to narzędzie bardzo intuicyjne – wdrożenie systemu dla kancelarii powinno być przede wszystkim nieskomplikowane.

Ponadto Infino Legal jest też zintegrowany z rejestrami i systemami takimi jak Krajowy Rejestr Zadłużonych, Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, bazy REGON i GUS, a także z eNadawcą Poczty Polskiej, co rzecz jasna przyspiesza pozyskiwanie odpowiednich danych i ułatwia procedowanie spraw.

Możliwość stałego monitorowania toczących się spraw

Szybki i przejrzysty dostęp do informacji i prowadzonych postępowań jest niejednokrotnie absolutną podstawą w codziennej pracy. Z tą myślą w ramach systemu Infino Legal przygotowano intuicyjne narzędzie – tablicę Kanban, która służy do monitorowania postępów w realizacji zadań w kancelarii. Dzięki pakietowi atrakcyjnych funkcjonalności Kanban umożliwia dostęp do każdej ze spraw i uzyskanie w zaledwie kilka minut przejrzystej informacji, na jakim etapie są poszczególne projekty. Kanban daje pełną kontrolę nad bieżącymi postepowaniami, obserwację aktywności przy konkretnych zadaniach, wgląd do komentarzy zapisywanych na kolejnych etapach realizacji projektu. A także monitoruje czas poświęcony poszczególnym zadaniom w twojej kancelarii. Jest to oczywiście tablica interaktywna i edytowalna, bo oferowany CRM można dostosować do swoich indywidualnych oczekiwań. Każdy moduł w ramach tablicy można edytować i wpisywać swobodnie w dany projekt.

Głęboka analiza danych

Tablica Kanban wyposażona jest również w opcję generowania statystyk dotyczących wykonywanych zadań i procesów. Zapewnia pakiet danych, które pomogą w podejmowaniu decyzji i optymalizacji wewnętrznych procedur, tak aby praca w kancelarii była możliwe najefektywniejsza. Niezwykle ważnym czynnikiem jest rejestracja czasu pracy poświęconego przez poszczególnych prawników na konkretne zadania. Infino Legal daje możliwość rejestracji czasu pracy, zarówno bieżącej, jak i tej już wykonanej. To pozwala nie tylko ocenić efektywność pracowników w ramach konkretnych zadań, ale też wyeliminować na przyszłość problemy, które decydują o spowolnieniu realizacji wyznaczonych celów i poprawić tym samym jakość świadczeń i podnieść poziom obsługi klienta. Dzięki raportom zarejestrowanego czasu pracy można dokonać analizy w szerszej perspektywie i wykazać, co w firmie wymaga szczególnie pilnej reorganizacji.

Właściwie opracowany system informatyczny oferuje rozwiązania problemów wewnętrznych, a zatem poprawia efektywność. To przekłada się na dobre relacje z klientami oraz zwiększa rynkową konkurencyjność firmy. Usprawnienie organizacji pracy adwokatów i optymalizacja aspektów menadżerskich prowadzonej działalności jest dzisiaj kluczem do sukcesu w wymagających realiach zarówno codziennej pracy prawników, jak i zadań w skali makro. Infino Legal to system crm dla kancelarii, który ma pomóc właśnie w realizacji tych celów i osiągnięciu wymiernych oraz niewymiernych korzyści.