Dzięki tej funkcjonalności czas pracy twój i twoich pracowników będzie naliczał się sam za pomocą wirtualnego zegara. Dane dotyczące czasu poświęconego konkretnym czynnościom możesz także eksportować na koniec miesiąca do pliku EXCEL.