Korzystając z naszej tablicy kanban możesz łatwo i efektywnie zarządzać zespołem i zadaniami. Moduł zadań daje możliwość kontroli nad przepływem pracy oraz podglądu zadań w czasie rzeczywistym.