Nowoczesna restrukturyzacja ratunkiem dla przedsiębiorców i szansą dla wierzycieli.

Finacial obligations restructuring in practice cover image

Jak przeprowadzić cały proces z sukcesem? Podsumowanie konferencji “Restrukturyzacja zobowiązań finansowych w praktyce”.

  • Wczesne działania interwencyjne jako klucz do sukcesu restrukturyzacji.
  • Konieczność długoterminowej strategii. Wartość płynąca z zaawansowanej analizy wskaźnikowej i kluczowych trendów.
  • Dynamiczne tworzenie scenariuszy układowych i modelowanie grup interesariuszy kluczowym wsparciem podczas procesu o zatwierdzenie układu

Cieszymy się, że jako Infino Legal byliśmy głównym sponsorem konferencji „Restrukturyzacja zobowiązań finansowych w praktyce” zorganizowanej przez KIDR. Restrukturyzacja firmy oraz kwestie płynności finansowej nie są już tematami tabu. Odpowiedzialny menadżer zarządzający powinien zawsze myśleć o przyszłości i analizować różne scenariusze dotyczące dalszych losów przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja odpowiednio wcześnie wdrożona może być dużą szansą dla firm będących na granicy kryzysu.

Doświadczenia przedsiębiorców pokazują, że w biznesie kluczowa jest umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków.  Elastyczność, uważność oraz odpowiednio wczesne wprowadzanie środków zaradczych mogą uratować niejeden podmiot gospodarczy. Jeśli firma stoi przed wyzwaniami finansowymi, kluczem do odzyskania stabilności może być proces restrukturyzacji. Ale jak to zrobić skutecznie i możliwie szybko? Które czynniki decydują o sukcesie? Swoimi doświadczeniami z restrukturyzacją podzielili się prelegenci konferencji, temat został przedstawiony z perspektywy zarówno doradców restrukturyzacyjnych jak i banków.

Z praktyki prelegentów i uczestników konferencji, jasno wynikało, że pomimo rosnącej świadomości korzyści płynących z restrukturyzacji, ta wciąż jest realizowana zbyt późno. Dlaczego wychwycenie odpowiedniego momentu na jej wdrożenie jest tak trudne? Przedsiębiorcy często nie monitorują odpowiednio kondycji finansowej firmy, ponadto w chwili pojawienia się pierwszych problemów z płynnością finansową nie korzystają ze wsparcia ekspertów. Elastyczne reagowanie, wczesne interwencje są zwykle bardziej efektywne i dają firmom lepsze szanse na poprawienie finansów, szczególnie przed osiągnięciem stanu niewypłacalności. Kluczowym w czasie restrukturyzacji jest doprowadzenie do porozumienia, które jest akceptowalne dla wszystkich zaangażowanych stron. Należy zaznaczyć, że nie każda restrukturyzacja kończy się sukcesem. Przygotowanie kompleksowego postępowania jest podstawą – na szczególną uwagę zasługuje opracowanie przekonujących propozycji układowych oraz planu restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacja, to czasochłonny i pełen wyzwań proces. Często pojawiają się konflikty pomiędzy bankami a pozostałymi uczestnikami postępowania, głównie, gdy bank uznaje, że głównymi beneficjentami restrukturyzacji są spółka i inni wierzyciele. Toczące się dyskusje bywają bardzo trudne, często budząc ogrom skrajnych emocji. Podstawą powinna być otwarta komunikacja i zaufanie.  Przykłady zaprezentowane przez znane i szanowane podmioty jak Alior Bank czy mBank pokazały zgromadzonym uczestnikom różne aspekty i wyzwania tego procesu. Podczas prowadzenia całego postępowania należy pamiętać, aby banki miały odpowiedni czas do analizy sytuacji, co może wymagać zaangażowania jednostek takich jak komitety kredytowe.

Należy wspomnieć, że każdy bank podchodzi do restrukturyzacji indywidualnie, wymagając różnych raportów i analiz. Transparentność, dokładność w dostarczaniu dokumentów i odpowiednie planowanie są kluczem. Raporty, analizy obecnej sytuacji finansowej oraz przedstawienie wyłaniających się trendów rozwoju sytuacji są bardzo ważne. Przygotowanie tego typu materiałów wymaga dużych nakładów czasu, pracy oraz specjalistycznej wiedzy.

Firmy muszą aktywnie dążyć do poprawy swojej sytuacji, a banki są bardziej otwarte na negocjacje, gdy widzą rzeczywiste postępy i możliwe scenariusze rozwoju sytuacji finansowej podmiotu. Jako Infino Legal aktywnie obserwujemy w jaki sposób najbardziej prężni doradcy działają i dostrzegamy wyzwania, z którymi się mierzą. Dlatego postanowiliśmy stworzyć moduł, który będzie wsparcie podczas prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu. Program dla doradców restrukturyzacyjnych Infino Restru oferuje nie tylko zaawansowaną analizę wskaźnikową, która przedstawia kluczowe trendy w przyszłej sytuacji finansowej, ale pozwala również na tworzenie dynamicznych scenariuszy układowych oraz modelowanie grup interesariuszy.

Warto podkreślić, że w procesie restrukturyzacji nie tylko banki odgrywają ważną rolę wsparcia. Doradca, taki jak interim manager, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Zewnętrzne doradztwo może skierować firmy na właściwą drogę, koncentrując się na długoterminowych rozwiązaniach, a nie tylko na chwilowych. Ponadto, jak wskazano, rola doradcy nie powinna być ograniczona tylko do kwestii prawnych.

W dłuższej perspektywie, po restrukturyzacji, kluczowe jest dalsze działanie i realizacja planu. Należy pamiętać, że wysiłek włożony w restrukturyzację nigdy nie idzie na marne. Plan restrukturyzacyjny powinien być dokładny i przekonujący, a wynagrodzenie doradców i syndyków powinno odzwierciedlać ich rzeczywisty wkład w proces.

Podsumowując, sukces restrukturyzacji zależy od wielu czynników. Jednak ważne jest, aby firmy i ich wierzyciele skupiali się nie tylko na chwilowych rozwiązaniach, ale też na długoterminowej strategii, która pozwoli firmie na trwałe uzdrowienie finansów i zapewnienie płynności. Restrukturyzacja jest procesem skomplikowanym, wymagającym dokładnej analizy i właściwego podejścia.

W tej kwestii niezwykle ważne jest korzystanie z odpowiednich narzędzi, które umożliwiają efektywne zarządzanie procesem i wsparcie zarówno doradców restrukturyzacyjnych, jak i przedsiębiorców w starciu z wyzwaniami finansowymi. Udział i rozmowy podczas konferencji utwierdziły nas, że potrzeba dostarczenia kompleksowego narzędzia do postępowań restrukturyzacyjnych była trafnie zdefiniowana. Nasz zespół zespół opracował zaawansowany moduł Info Restru, który wypełnia lukę na rynku oprogramowania dla kancelarii, oferując wsparcie restrukturyzacji w zakresie, którego dotąd nie oferował żaden dostawca.

Korzystając z tak zaawansowanego narzędzia, zarówno doradcy, jak i przedsiębiorcy mogą być pewni, że proces restrukturyzacji zostanie przygotowany na miarę ich indywidualnych potrzeb.

Czy jesteś gotowy na to, aby Infino Restru wsparło Twój proces restrukturyzacji? Zachęcamy do rozmowy.