Instrukcja konfiguracji rozmiarów wydruków w eNadawca

W tym artykule

Po podpisaniu umowy z Pocztą Polską użytkownicy mają pełną możliwość personalizacji konta m.in. dostosowanie rozmiaru etykiet do wydrukowania. Logując się do Elektronicznego Nadawcy należy przejść do sekcji ustawień:

Wybór rozmiaru etykiet

Aby dostosować rozmiar wydruku kopert i etykiet dla przesyłek listowych (tj. listów poleconych i ekonomicznych, które można wysyłać przez Solvbot) należy przejść do zakładki Ustawienia (niebieska zakładka) → Ustawienia → Przesyłki listowe (po prawej stronie menu ustawień), a następnie wybrać Ustawienia wydruku kopert i etykiet dla Przesyłek Listowych:

Należy wybrać odpowiedni rozmiar wydruków, np. Koperta DL.

  • Pozostałe ustawienia w tej sekcji zalecamy zostawić domyślne.

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Elektroniczne potwierdzenie odbioru – eNadawca
Przejdź do góry