Dodawanie nowych pól

Dodawanie nowych typów postępowań i nowych pól 

Infino Legal umożliwia tworzenie i prowadzenie różnych typów postępowań. Dodatkowo możesz sam zdefiniować jakie pola powinny wyświetlać się przy danym postępowaniu. Dzięki temu w postępowaniu przechowujesz wszystkie informacje, które są Ci potrzebne.  

Dodawanie nowego typu postępowania 

Aby dodać nowy typ postępowania: 

 1. W menu głównym przejdź do sekcji Ustawienia -> Konfiguracja systemu -> Typy postępowań. 
 2. Następnie kliknij przycisk „Dodaj nowy typ postępowania”. 
 3. Uzupełnij pełną i skróconą nazwę postępowania. Jeżeli dodawany typ postępowania odpowiada postępowaniu upadłościowemu lub restrukturyzacyjnemu – zaznacz opcję poniżej. Podobnie jeśli postępowanie toczy się w sądzie, zaznacz kwadrat przy odpowiednim komunikacie. 
 4. Kliknij „Zapisz”. 

Edytowanie typu postępowania 

Aby edytować typ postępowania:  

 1. W menu głównym przejdź do sekcji Ustawienia -> Konfiguracja systemu -> Typy postępowań. 
 2. Następnie przy pozycji, którą chcesz edytować, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz opcję „Edytuj”. 
 3. Wprowadź zmiany i na koniec kliknij „Zapisz”. 
 4. Dodawanie nowych pól w postępowaniu 

W Infino Legal możesz dodać nowe pola, które będą się wyświetlały na karcie postępowania. 

Aby dodać nowe pola: 

 1. Wejdź na kartę postępowania. 
 2. W zakładce Postępowanie kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy typu postępowania i wybierz opcję „Konfiguruj typ postępowania”. 
 3. Następnie kliknij „Dodaj pole”. 
 4. Uzupełnij nazwę, opis i wybierz typ pola oraz typ postępowania, w którym powinno się wyświetlać dane pole.  
 5. Kliknij „Zapisz” 

Pamiętaj, że wprowadzone pole zostanie zapisane dla danego typu postępowania. W każdym kolejnym postępowaniu tego typu dodane pola pojawiają się automatycznie. 

Edytowanie pola w postępowaniu 

 1. Wejdź na postępowanie. 
 2. W zakładce Postępowanie kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy typu postępowania i wybierz opcję „Konfiguruj typ postępowania”. 
 3. Przy pozycji, którą chcesz edytować, kliknij ikonę z trzema kropkami, a następnie wybierz „Edytuj” 
 4. Wprowadź zmiany i na koniec kliknij „Zapisz”. 

Stwórz postępowanie dostosowane do specyfiki sprawy i dodawaj dowolne pola, aby zebrać najważniejsze informacje w jednym miejscu. 

Kontynuuj czytanie

Następny artykuł: Pola użytkownika na powiązanych kontaktach
Przejdź do góry