Indywidualny dostęp do postępowań

Podgląd dostępów udzielonych użytkownikom

Jeśli chcesz sprawdzić w systemie Solvbot jakie uprawnienia mają poszczególni użytkownicy, to w menu znajdującym się po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę Kancelaria i kliknij Dostęp. Na ekranie pojawi się lista użytkowników kancelarii wraz z określeniem ich roli i poziomu dostępu. 

Jeśli chcesz zobaczyć do jakich postępowań ma dostęp dany użytkownik, w kolumnie Czynności kliknij “Edytuj”.  

Podgląd dostępu do danego postępowania 

Aby zobaczyć którzy użytkownicy mają dostęp do danego postępowania: 

  1. Na Liście postępowań wyszukaj i wejdź w postępowanie, które chcesz udostępnić danemu użytkownikowi.  
  2. Kliknij na trzy kropki znajdujące się po prawej strony tytułu karty upadłości i wybierz Dostęp
  3. Na ekranie zobaczysz listę użytkowników, którzy otrzymali dostęp indywidualny do tego postępowania oraz tych, którzy mają dostęp do wszystkich postępowań. 

Udzielenie użytkownikowi indywidualnego dostępu 

Aby udzielić indywidualnego dostępu do postępowania: 

  1. Nad listą użytkowników uprawnionych do prowadzenia postępowania kliknij “Dodaj”. 
  2. Wyszukaj użytkownika, któremu chcesz dać uprawnienia do zajmowania się tym postępowaniem. 
  3. Kliknij “Zapisz”. 

Użytkownik, któremu został udzielony dostęp, dostanie powiadomienie. 

Usunięcie dostępu do postępowania 

Jeśli chcesz usunąć dostęp do postępowania, obok nazwiska osoby, która posiada dostęp, kliknij “Usuń”. W ten sposób użytkownik traci dostęp do danego postępowania. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie są poziomy dostępów w Solvbot, obejrzyj nagranie: Kontrola dostępu do postępowań

Tagi:

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Kontrola dostępu do postępowań
Następny artykuł: Poziomy dostępu i nadawanie uprawnień
Przejdź do góry