Dodawanie własnych pól na kontaktach i powiązanych kontaktach

W Infino Legal masz możliwość dodawania własnych pól przy postępowaniu, kontaktach i powiązanych kontaktach. Co więcej możesz tworzyć własny typ postępowania i kontaktu powiązanego z postępowaniem. Wszystkie te elementy pozwalają tworzyć postępowania, w których samodzielnie projektujesz jakie dane powinny się w nim znaleźć.

Takie rozwiązanie pozwala dostosować prowadzone sprawy do specyficznych wymagań, które często są zależna od różnych czynników (liczby osób zaangażowanych w postępowanie, trybu prowadzenia sprawy itp.). Dzięki temu masz pod ręką wszystkie niezbędne dla Ciebie dane w jednym miejscu. Jak dodać nowy typ postępowania i własne pola do postępowania dowiesz się z instrukcji: Dodawanie nowych typów postępowań i nowych pól

 

Dodanie pól dla wybranego typu kontaktu

Dodanie własnych pól na kontakcie jest możliwe dla 3 najczęściej wykorzystywanych typów kontaktów – w przypadku urzędu, osoby fizycznej i firmy.

Aby dodać nowe pole dla wybranego typu kontaktu:

 1. Z menu głównego przejdź do zakładki KontaktyTypy kontaktów.
 2. Na liście obok kontaktu, do którego chcesz dodać pola, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz „Szczegóły”.
 3. Na kolejnym ekranie kliknij „Dodaj pole”.
 4. Uzupełnij nazwę pola, opis i typ pola.
 5. Kliknij „Zapisz”.

Edytowanie pola dla wybranego typu kontaktu

W systemie możesz edytować dodane pole. Aby to zrobić:

 1. Z menu głównego przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij Konfiguracja systemu -> Typy kontaktów.
 2. Na liście obok kontaktu, w którym chcesz edytować pole, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz „Szczegóły”.
 3. Na kolejnym ekranie obok pola, które chcesz edytować kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz opcję „Edytuj”.

Pamiętaj, że po dodaniu nowego pola nie ma możliwości zmiany typu pola. Jeśli przez pomyłkę wybierzesz nieodpowiednie pole rozwiązaniem będzie usunięcie tego pola i stworzenie nowego z odpowiednimi danymi.

Usuwanie pola na kontakcie

Pamiętaj, że po wprowadzeniu danych w dodanym polu dopóki będą one uzupełnione w różnych miejscach w systemie, nie będzie możliwości usunięcia tego pola. Po wyczyszczeniu danych ze wspomnianych pól możliwe jest usunięcie tego pola.

 1. Z menu głównego przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij Konfiguracja systemu -> Typy kontaktów.
 2. Na liście obok kontaktu, w którym chcesz edytować pole, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz „Szczegóły”.
 3. Na kolejnym ekranie obok pola, które chcesz edytować kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz opcję „Usuń”. W przypadku gdy dane pole jest uzupełnione w jakimś miejscu w systemie, na ekranie pojawi się komunikat z informacją, że nie jest możliwe.

Wprowadzanie danych do utworzonych pól na kontakcie

Aby wprowadzić dane do utworzonych pól na kontakcie:

 1. Z menu głównego kliknij zakładkę Kontakty i wybierz Listę kontaktów.
 2. Wyszukaj odpowiedni typ kontaktu, do którego chcesz wprowadzić dane.
 3. Na karcie kontaktu obok nazwy kontaktu kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz „Edytuj”.
 4. Następnie uzupełnij odpowiednie pole, które pokaże się w „Polach użytkownika”.
 5. Po wprowadzeniu danych kliknij „Zapisz”.

Dodanie nowego typu powiązania

W każdym postępowaniu masz możliwość dodania kontaktu powiązanego w jakiś sposób ze sprawą. Może to być komornik, biegły sądowy, członek rodziny itp. Możesz też samodzielnie określić typ powiązania z postępowaniem lub projektem.

Aby dodać nowy typ postępowania:

 1. Z menu głównego przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij Konfiguracja systemu -> Typy powiązania.
 2. Kliknij „Dodaj nowy typ”.
 3. Zapisz nazwę nowego typu powiązania i kliknij „Zapisz”.

Edytowanie typu powiązania

Aby edytować typ powiązania:

 1. Z menu głównego przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij Konfiguracja systemu -> Typy powiązania.
 2. Przy pozycji, którą chcesz edytować, kliknij ikonę z lupą.
 3. Następnie przy nagłówku „Typ powiązania” kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz „Edytuj”.
 4. Wprowadź zmiany i kliknij „Zapisz”.

Usuwanie typu powiązania

 1. Z menu głównego przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij Konfiguracja systemu -> Typy powiązania.
 2. Przy pozycji, którą chcesz usunąć, kliknij ikonę kosza.
 3. Kliknij „Usuń”.

Wprowadzenie kontaktu powiązanego z postępowaniem

Aby wprowadzić kontakt powiązany z postępowaniem:

 1. Wejdź na postępowanie, w którym chcesz wprowadzić nowy powiązany kontakt.
 2. Przejdź do zakładki Powiązani.
 3. Kliknij przycisk „Powiąż z postępowaniem”.
 4. Wyszukaj typ relacji.
 5. Wyszukaj kontakt.
 6. Kliknij „Zapisz”.

Dodanie pól na danym typie powiązania

Do każdego typu powiązania możesz dodać pola, które będą się odnosiły do tego konkretnego kontaktu.

Aby dodać pola na danym typie powiązania:

 1. Z menu głównego przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij Konfiguracja systemu -> Typy powiązania.
 2. Przy pozycji, do której chcesz dodać nowe pola, kliknij ikonę z lupą.
 3. Następnie kliknij „Dodaj pole”.
 4. Zapisz nazwę, opis i określ typ pola.
 5. Na koniec kliknij „Zapisz”.

Wprowadzenie danych do pól utworzonych dla typu powiązania

Aby dodać dane w polu utworzonym dla wybranego typu powiązania:

 1. Wejdź na postępowanie, w którym chcesz wprowadzić nowe dane.
 2. Przejdź do zakładki Powiązani.
 3. Obok kontaktu, w którym chcesz dodać nowe informacje kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz opcję „Edytuj”.
 4. Następnie uzupełnij odpowiednie pole, które pokaże się w „Polach użytkownika”.
 5. Kliknij „Zapisz”.

Edytowanie typu powiązania

Aby edytować pole dotyczące typu powiązania:

 1. Z menu głównego przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij Konfiguracja systemu -> Typy powiązania.
 2. Przy pozycji, w której chcesz edytować pole, kliknij ikonę z lupą.
 3. Następnie przy polu, które chcesz edytować, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz opcję „Edytuj”.
 4. Wprowadź zmiany i kliknij „Zapisz”.

Usuwanie typu kontaktu

Aby usunąć pole dotyczące typu powiązania:

 1. Z menu głównego przejdź do sekcji Ustawienia i kliknij Konfiguracja systemu -> Typy powiązania.
 2. Przy pozycji, w której chcesz usunąć pole, kliknij ikonę z lupą.
 3. Następnie przy polu, które chcesz usunąć, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz opcję „Usuń”.
 4. Potwierdź chęć usunięcia pola, klikając ponownie „Usuń”.

Raz dodane pole dla danego typu kontaktu lub powiązania zostaje w systemie, nie musisz go ponownie definiować. Dzięki temu masz wszystkie dane w odpowiednim miejscu w systemie.

 

Kontynuuj czytanie

Następny artykuł: Jak wyczyścić duplikaty z listy kontaktów
Przejdź do góry