Jak stworzyć dokument z reprezentacją prawną/pełnomocnictwem za pomocą wtyczki?

We wtyczce Infino Legal dostępne jest nowa zakładka i pola dotyczące pełnomocnika. Z ich pomocą stworzysz pisma, które będą uniwersalne zarówno dla tych kontaktów, które nie posiadają reprezentacji, jak i dla tych, w których widnieje informacja o pełnomocniku.

Adresowanie pism

Jeżeli chcesz stworzyć pismo, które będzie adresowane w zależności od obecności reprezentacji, użyj pól z zakładki Pełnomocnik. Pola te są aktywne, jeśli adresatem jest pełnomocnik. W takim przypadku zaadresować pismo możesz na dwa sposoby.

I sposób:

Pola z wtyczki Pola wyświetlane w dokumencie Word Przykład
 1. Pełnomocnik->Nazwa pełnomocnika lub podmiotu
 2. Adresat->Adres wysyłki->Ulica i numer budynku
 3. Adresat->Adres wysyłki->Kod pocztowy i miejscowość
 4. Pełnomocnik->Fraza „Podmiot reprezentowany:”
 5. Pełnomocnik->Nazwa reprezentowanego
 6. Pełnomocnik->Adres siedziby reprezentowanego->Ulica i nr budynku
 7. Pełnomocnik->Adres siedziby reprezentowanego->Kod pocztowy i miejscowość
«Adresat – Pełnomocnik – Nazwa pełnomocnika lub podmiotu»

«Adresat – Adres wysyłki – Ulica i nr budynku»,

«Adresat – Adres wysyłki – Kod pocztowy i miejscowość»

«Adresat – Pełnomocnik – Fraza „Podmiot reprezentowany:”» «Adresat – Pełnomocnik – Nazwa reprezentowanego»  

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Ulica i nr budynku»,

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Kod pocztowy i miejscowość»

Kancelaria Radcy Prawnego Wiktora Lindelofa

ul. Zamkowa 12, 32-444 Kętrzyn

Podmiot reprezentowany: 

Błażej Nowak 

ul. Jagiellońska 83/49,

91- 471 Tychy

II sposób:

Pola z wtyczki Pola wyświetlane w dokumencie Word Przykład
 1. Pełnomocnik->Nazwa reprezentowanego
 2. Pełnomocnik->Adres siedziby reprezentowanego->Ulica i nr budynku
 3. Pełnomocnik->Adres siedziby reprezentowanego->Kod pocztowy i miejscowość
 4. Pełnomocnik->Fraza „repr. przez”
 5. Pełnomocnik->Nazwa reprezentowanego
 6. Adresat->Adres wysyłki->Ulica i numer budynku
 7. Adresat->Adres wysyłki->Kod pocztowy i miejscowość
«Adresat – Pełnomocnik – Nazwa pełnomocnika lub podmiotu»

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Ulica i nr budynku»,

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Kod pocztowy i miejscowość»

«Adresat – Pełnomocnik – Fraza „repr. przez”» «Adresat – Pełnomocnik – Nazwa pełnomocnika lub podmiotu»

«Adresat – Adres wysyłki – Ulica i nr budynku»,

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Kod pocztowy i miejscowość»

Błażej Nowak 

ul. Jagiellońska 83/49,

91- 471 Tychy

repr. przez Kancelaria Radcy Prawnego Wiktora Lindelofa

ul. Zamkowa 12,

32-444 Kętrzyn

Po utworzeniu szablonu z takimi polami dodaj go do systemu i generuj szablony do dowolnego kontaktu bez względu na to czy kontakt reprezentuje pełnomocnik.

Generowanie korespondencji do pełnomocników

Aby wygenerować szablon, w którym adresatem jest pełnomocnik należy:

 1. Na wybranym postępowaniu przejść do zakładki Szablony.
 2. Następnie należy wyszukać odpowiedni szablon i kliknąć w kolumnie czynności ikonkę “Wypełnij”.
 3. W kolejnym oknie należy wybrać adresata, np. “Jan Kowalski repr. przez Kancelaria Syndyka Adam Nowak w up. Jan Kowalski”.
 4. Po wybraniu adresata należy kliknąć przycisk Wygeneruj dokument.
 5. Następnie wystarczy pobrać gotowy dokument.

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Generowanie korespondencji do wierzycieli
Przejdź do góry