Dodawanie oddziałów biura

W Solvbot powstała możliwość wyboru różnego adresu biura kancelarii w zależności od tego w jakim sądzie prowadzona jest sprawa. Dotąd do generowania pism można było wybrać adres głównej kancelarii lub siedziby syndyka. Teraz istnieje również możliwość określenia placówki przypisanej do danego pracownika lub sądu.

Dodawanie oddziału

 1. Z menu wybierz zakładkę Kancelaria, a następnie kliknij Biura.
 2. Kliknij przycisk “Dodaj nową placówkę”.
 3. Wprowadź adres i dane kontaktowe biura.
 4. Kliknij “Zapisz”.

Przypisanie placówki do wybranego sądu

 1. Z menu wybierz zakładkę Kontakty, a następnie wybierz Sądy.
 2. Z listy sądów wybierz ten, do którego chcesz przypisać placówkę.
 3. Na karcie sądu kliknij „Edytuj dane kontaktowe”.
 4. Kliknij na „+” obok nagłówka Nazwa i wydział.
 5. Uzupełnij dane sądu i w panelu „Biuro obsługujące wybrany sąd” wybierz odpowiedni oddział.

Przypisanie pracownika kancelarii do wybranego biura

System pozwala na przypisanie do danego biura tylko zalogowanego użytkownika.

 1. Z menu wybierz zakładkę Kancelaria, a następnie kliknij Pracownicy.
 2. Na liście znajdź swoje konto i kliknij „Szczegóły”.
 3. Wybierz „Edytuj profil”.
 4. Wybierz „Domyśle biuro”, które będzie adresem korespondencyjnym dla twoich postępowań.
 5. Kliknij „Zapisz”

Przypisanie postępowania do wybranego biura

Dane postępowanie zostaje automatycznie przypisane do określonej placówki, jeśli na karcie postępowania (w zakładce Postępowanie) określiłeś sąd, który jest przypisany do danego biura. Z kolei jeżeli jesteś przypisany do danego oddziału, to w twoich postępowaniach korespondencja będzie generowana lub rejestrowana z adresem tego oddziału biura (jeżeli sąd nie został wcześniej przypisany do konkretnego biura).

Tagi:

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Jak przywrócić przypadkowo zmienione wartości
Następny artykuł: Wymagania sprzętowe
Przejdź do góry