Jak usunąć zduplikowany kontakt?

Duplikatem kontaktu określimy sytuację, w której przez pomyłkę utworzono dwie kopie tego samego kontaktu.

Jeśli kontakty są podobne, a różnią się np. siedzibą firmy, w takim przypadku nie jest zalecane łączenie kontaktu.

Usuwanie zduplikowanego kontaktu

Jeśli chcesz usunąć pojedynczy zduplikowany kontakt:

1. W menu znajdującym się w lewej części ekranu wybierz zakładkę Kontakty, a następnie kliknij na Listę kontaktów.

2. Kliknij na kontakt, który chcesz zachować (np. ten, który posiada pełne dane lub nie zawiera błędów, literówek).

3. Następnie obok nazwy kontaktu kliknij na ikonę trzech kropek i wybierz “Duplikaty”.

System może podpowiedzieć Ci kontakt, który może być połączony. Możliwa jest również sytuacja, w której system nie podpowie możliwych duplikatów, np. gdy pisownia nazw kontaktów jest różna. Wtedy możesz manualnie wybrać z listy kontakt, który chcesz połączyć.

4. Wybierz lub wpisz kontakt, który chcesz połączyć.

5. Kliknij “Połącz”.

Na ekranie pojawi się informacja o tym, że połączenie obiektów jest nieodwracalne.

6. Jeśli jesteś przekonany o duplikacie wybranych kontaktów, kliknij “Rozumiem, połącz obiekty”. Jeśli chcesz jeszcze raz sprawdzić czy wybrałeś odpowiednie kontakty do połączenia, wybierz “Anuluj”.

Podczas łączenia Infino Legal upewnia się, że nie utracisz żadnych danych - przenosi całą korespondencję, zadania i inne obiekty związane z usuwanym duplikatem. Przenosi również wartości z pól takich jak adres, numer telefonu – żadna informacja nie będzie skasowana. Nawet jeśli jeden z duplikatów ma podany email, a drugi – telefon, to po połączeniu na kontakcie będzie zarówno email, jak i telefon.

A jeśli i jedna, i druga kopia kontaktu mają coś wpisane w to samo pole? W tym przypadku jedna kopia będzie miała podany telefon stacjonarny, a druga komórkowy. Nic nie zostanie skasowane – pojawi się notatka po połączeniu kontaktu, która zawiera drugi numer telefonu.

Historia zmian

Informacja o połączeniu duplikatów jest dostępna w Historii zmian. Pojawia się w niej wpis ze szczegółami jakie kontakty zostały połączone (tu są wewnętrzne identyfikatory z bazy) oraz jakie pola zostały przeniesione.

Aby przejść do historii zmian:

  1. Kliknij obok nazwy kontaktu na trzy kropki.
  2. Wybierz “Historię zmian”.

Jeśli masz wiele duplikatów do połączenia, zapoznaj się z instrukcją: Jak wyczyścić duplikaty z listy kontaktów?

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Jak wyczyścić duplikaty z listy kontaktów
Następny artykuł: Jak wyczyścić duplikaty z listy kontaktów
Przejdź do góry