Jak dodać reprezentację prawną/pełnomocnictwo?

W Infino Legal istnieje możliwość dodania pełnomocników w postępowaniu. Możesz to zrobić poprzez dodanie pełnomocnika podmiotu lub wierzyciela w danym postępowaniu.

Dodawanie reprezentacji prawnej do postępowania

Aby dodać reprezentację prawną do postępowania:

 1. Z menu głównego wejdź na zakładkę Kontakty, a następnie Dodaj nowy kontakt.
 2. Wybierz typ kontaktu – Reprezentacja prawna.
 3. Wybierz podmiot reprezentowany, pełnomocnika oraz w którym postępowaniu występuje reprezentacja prawna.
 4. Kliknij “Zapisz”.

Po dodaniu pełnomocnika upadłego informacja o reprezentacji prawnej dostępna jest na karcie odpowiedniego postępowania. Podobnie informację o pełnomocniku wierzyciela znajdziemy na karcie konkretnej wierzytelności.

I sposób: 

Pola z wtyczki  Pola wyświetlane w dokumencie Word  Przykład 
 1. Pełnomocnik->Nazwa pełnomocnika lub podmiotu 
 1. Adresat->Adres wysyłki->Ulica i numer budynku 
 1. Adresat->Adres wysyłki->Kod pocztowy i miejscowość 
 1. Pełnomocnik->Fraza „Podmiot reprezentowany:” 
 1. Pełnomocnik->Nazwa reprezentowanego 
 1. Pełnomocnik->Adres siedziby reprezentowanego->Ulica i nr budynku 
 1. Pełnomocnik->Adres siedziby reprezentowanego->Kod pocztowy i miejscowość 
«Adresat – Pełnomocnik – Nazwa pełnomocnika lub podmiotu»  

«Adresat – Adres wysyłki – Ulica i nr budynku», 

«Adresat – Adres wysyłki – Kod pocztowy i miejscowość» 

«Adresat – Pełnomocnik – Fraza „Podmiot reprezentowany:”» «Adresat – Pełnomocnik – Nazwa reprezentowanego»   

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Ulica i nr budynku», 

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Kod pocztowy i miejscowość» 

Kancelaria Radcy Prawnego Wiktora Lindelofa 

ul. Zamkowa 12, 32-444 Kętrzyn 

Podmiot reprezentowany:  

Błażej Nowak  

ul. Jagiellońska 83/49, 

91- 471 Tychy 

 

II sposób: 

Pola z wtyczki  Pola wyświetlane w dokumencie Word  Przykład 
 1. Pełnomocnik->Nazwa reprezentowanego 
 1. Pełnomocnik->Adres siedziby reprezentowanego->Ulica i nr budynku 
 1. Pełnomocnik->Adres siedziby reprezentowanego->Kod pocztowy i miejscowość 
 1. Pełnomocnik->Fraza „repr. przez” 
 1. Pełnomocnik->Nazwa reprezentowanego 
 1. Adresat->Adres wysyłki->Ulica i numer budynku 
 1. Adresat->Adres wysyłki->Kod pocztowy i miejscowość 
«Adresat – Pełnomocnik – Nazwa pełnomocnika lub podmiotu»  

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Ulica i nr budynku», 

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Kod pocztowy i miejscowość» 

«Adresat – Pełnomocnik – Fraza „repr. przez”» «Adresat – Pełnomocnik – Nazwa pełnomocnika lub podmiotu»  

«Adresat – Adres wysyłki – Ulica i nr budynku», 

«Adresat – Pełnomocnik – Adres siedziby reprezentowanego – Kod pocztowy i miejscowość» 

Błażej Nowak  

ul. Jagiellońska 83/49, 

91- 471 Tychy 

repr. przez Kancelaria Radcy Prawnego Wiktora Lindelofa 

ul. Zamkowa 12, 

32-444 Kętrzyn 

Generowanie pism adresowanych do pełnomocnika wierzyciela lub upadłego

Aby wygenerować szablon, w którym adresatem jest pełnomocnik należy:

 1. Na wybranym postępowaniu przejść do zakładki Szablony.
 2. Następnie należy wyszukać odpowiedni szablon i kliknąć w kolumnie czynności ikonkę “Wypełnij”.
 3. W kolejnym oknie należy wybrać adresata, np. “Jan Kowalski repr. przez Kancelaria Syndyka Adam Nowak w up. Jan Kowalski”.
 4. Po wybraniu adresata należy kliknąć przycisk Wygeneruj dokument.
 5. Następnie wystarczy pobrać gotowy dokument.

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Wyszukiwanie kontaktów poprzez GUS
Następny artykuł: Tworzenie sądów i wydziałów
Przejdź do góry