Pola użytkownika na powiązanych kontaktach

Sprawdź jak za pomocą kilku kliknięć możesz zaktualizować kontakt przypisany do postępowania o nowe informacje. Ponadto od teraz w Infino Legal możesz nie tylko dodawać własne pola w powiązanych kontaktach, ale także automatycznie generować je w Twoich własnych szablonach. 

Zapoznaj się z poniższą instrukcją, aby dowiedzieć się jak: 

 • skonfigurować typy powiązań, 
 • dodać własne pola na kontaktach powiązanych, 
 • utworzyć szablon z polami dla kontaktów powiązanych. 

Dodawanie własnych typów powiązań 

Konfiguracja własnych typów powiązań pozwala na dodawanie do systemu określonych typów kontaktów. 

Aby dodać własny typ powiązania: 

 1. W menu głównym kliknij Postępowania -> Typy powiązań. 
 2. Następnie kliknij przycisk „Dodaj nowy typ”. 
 3. Zapisz nazwę typu relacji, np. Rzeczoznawca i kliknij „Zapisz”. 

Dodawanie własnych pól na typach powiązań 

Po dodaniu własnego typu powiązania oraz na dostępnych już w systemie typach powiązań możesz dodawać własne pola, aby zgromadzić wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu dotyczącym tego kontaktu. 

Aby dodać pola do konkretnego typu powiązania: 

 1. W menu głównym kliknij Postępowania -> Typy powiązań. 
 2. Kliknij na nazwę typu powiązania, w którym chcesz dodać pole. 
 3. Następnie kliknij „Dodaj pole”.
 4. Uzupełnij nazwę, opis i wybierz jaki to jest typ pola.
 5. Na koniec kliknij „Zapisz”. 

Uzupełnienie pola na kontakcie powiązanym 

Aby dodać powiązany kontakt i pole na nim: 

 1. Wejdź na postępowanie, w którym chcesz dodać taki kontakt. 
 2. Wybierz zakładkę Powiązani. 
 3. Dodaj kontakt powiązany z postępowaniem lub projektem, klikając „Powiąż z postępowaniem”.
 4.  Wybierz typ relacji i kontakt, a na koniec kliknij „Zapisz”.  

Aby wprowadzić dodatkowe dane do powiązanego kontaktu: 

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz „Edytuj” 
 2. Następnie wprowadź dane w polach użytkownika i kliknij „Zapisz”. 

Dodatkowo uzupełnione dane możesz również umieścić w szablonie adresowanym do powiązanego kontaktu. Dzięki temu stworzysz szablon, w którym zawrzesz wszystkie niezbędne informacje i wygenerujesz go automatycznie dla każdego tego rodzaju kontaktu. 

Jak tworzyć własne szablony za pomocą wtyczki Infino Legal dowiesz się z instrukcji:

 Tworzenie szablonu z dodatkowymi danymi powiązanego 

Aby dodać własne pola do szablonu adresowanego do powiązanego, utwórz szablon w Wordzie przy pomocy wtyczki Infino Legal. 

Dodatkowe pola dot. powiązanego dodasz: 

 1. Wybierając w Konfiguracji szablonu odpowiedniego adresata. 
 2. Wstawiając do szablonu pola z zakładki Pola adresata -> Pola użytkownika. 

 

Gotowy szablon z własnymi polami dla konkretnego adresata możesz wstawić do Infino i generować bezpośrednio z zakładki Powiązani -> Wygeneruj dokumenty. 

Dzięki tej funkcji możesz nie tylko gromadzić wszystkie potrzebne informacje dotyczące kontaktów w jednym miejscu, ale również zaoszczędzić czas, generując szablony podstawiające automatycznie wszelkie dane.  

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Dodawanie nowych pól
Następny artykuł: Własne pola na zadaniach i łatwiejszy sposób edytowania zdań
Przejdź do góry