Jak samodzielnie dodać nowego pracownika

W Solvbot możesz samodzielnie dodawać nowych pracowników kancelarii. 

Aby dodać nowego użytkownika: 

  1. Z menu głównego kliknij zakładkę Kancelaria -> Użytkownicy i dostęp.
  1. Następnie kliknij “Dodaj pracownika”

3. Uzupełnij dane pracownika i określi jego rolę w organizacji. 

  1. Kliknij “Dalej”. 
  1. Wybierz jaki poziom dostępu zostaje udzielony pracownikowi i kliknij “Zapisz”.  

Dzięki tej funkcjonalności łatwo i szybko wprowadzasz nowych pracowników do systemu, od początku wdrażasz ich do trybu pracy twojej kancelarii. Na bieżąco dbasz o to, aby dostęp do postępowań i innych danych w systemie mieli uprawnieni do tego pracownicy. Kolejnym krokiem jest ustalenie priorytetów i oddelegowanie zadań przy wykorzystaniu mocnych stron swojego zespołu. Pozwala to na zwiększenie wydajności pracy i efektywności czasu pracy pracownika i całego zespołu.  

Jak zarządzać skutecznym przepływem pracy z tablicą kanban dowiesz się z instrukcji:

Tablica kanban w module zadań

Jak utworzyć zadanie w Solvbot

Tagi:

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Jak samodzielnie dezaktywować użytkownika? 
Przejdź do góry