Postępowania KRZ

W Infino Legal dostępne jest już pierwsze podłączenie do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Od teraz możesz zakładać nowe postępowania na podstawie danych z KRZ lub łączyć z już istniejącymi w Infino Legal.

Dane z KRZ 

Infino Legal automatycznie zaczytuje pobiera dane z KRZ na podstawie numeru licencji doradcy.

Na głównym ekranie systemu, po prawej stronie pod przyciskiem “Nowe postępowanie” masz informację o nowych postępowaniach z KRZ. Przy pomocy przycisku “Dodaj do Infino Legal” możesz przejść do listy postępowań zaczytanych z KRZ.

Postępowania znajdziesz również w menu głównym w zakładce KRZ.

Łączenie postępowań 

Aby połączyć istniejące już postępowanie w Infino Legal z KRZ:

 1. Przejdź z menu głównego do zakładki KRZ.
 2. Kliknij na sygnaturę postępowania, które chcesz połączyć.
 3. Kliknij “Połącz z istniejącym postępowaniem”.
 4. Wyszukaj lub wybierz z listy odpowiednie postępowanie i kliknij “Zapisz”.

Zostaniesz przeniesiony na kartę tego postępowania, gdzie widnieje informacja o tym, że postępowanie zostało połączone z postępowaniem KRZ.

Postępowanie możesz połączyć również na karcie istniejącego już w Infino Legal postępowania. Jeśli chcesz to zrobić tym sposobem:

 1. Wejdź na odpowiednie postępowanie.
 2. W zakładce Postępowanie w lewej kolumnie z danymi postępowania kliknij “Połącz postępowanie KRZ”.
 3. Wybierz lub wyszukaj z listy postępowanie w KRZ i kliknij “Zapisz”.

Odłączenie błędnie podpiętego postępowania

Jeśli chcesz odłączyć postępowanie KRZ:

 1. Wejdź na postępowanie, które chcesz odłączyć.
 2. W zakładce Postępowanie, kliknij w lewej kolumnie ikonę z trzema kropkami i wybierz “Odłącz od KRZ”.
 3. Następnie potwierdź tę czynność przyciskiem “Odłącz od KRZ”.

Tworzenie nowych postępowań na podstawie danych z KRZ

Aby utworzyć nowe postępowanie na podstawie danych z KRZ:

 1. Kliknij na liście postępowań “Nowe postępowanie” lub skorzystaj z przycisku z “+” -> Postępowanie w prawym górnym rogu.
 2. Następnie wybierz sposób tworzenia postępowania: “Na podstawie danych z KRZ” i kliknij “Dalej”.
 3. Wybierz z listy postępowanie, które chcesz utworzyć.
 4. Sprawdź czy dane się zgadzają i kliknij “Utwórz w Solvbot”.
 5. Uzupełnij brakujące dane i kliknij “Zapisz”.

Jeżeli na liście postępowań nie pojawiło się postępowanie, które chcesz utworzyć w Infino Legal na podstawie danych z KRZ:

 1. Użyj przycisku “Wczytaj brakujące postępowania KRZ”.
 2. Wybierz z listy syndyka.
 3. A następnie wpisz sygnaturę i kliknij “Wczytaj z KRZ”.

Obwieszczenia KRZ

Po połączeniu postępowań zarejestrowanych w KRZ, w zakładce KRZ na danym postępowaniu automatycznie zaczytane zostaną obwieszczenia z Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Kontynuuj czytanie

Następny artykuł: Eksport plików XML do KRZ
Przejdź do góry