Jak zapisać kontakt do pracownika w firmie?

Dodanie nowego pracownika w firmie jako kontakt

Aby utworzyć nowy kontakt do pracownika firmy:

  1. Z menu po lewej wybierz Kontakty -> Dodaj nowy kontakt lub użyj przycisk z “+” w prawym górnym rogu i wybierz Kontakt.
  2. Określ Typ kontaktuOsoba fizyczna.
  3. Uzupełnij dane podstawowe, dane kontaktowe, adres i numer rachunku bankowego. Jeśli w momencie dodawania kontaktu nie posiadasz wszystkich danych, możesz je uzupełnić/edytować później.
  4. Zwróć uwagę na pole „Powiąż z firmą” – w tym miejscu możesz przypisać kontakt do konkretnej firmy oraz opisać zajmowane stanowisko lub relację jaką dana osoba ma z firmą.
  5. Na koniec kliknij “Zapisz”.

Kontakty zapisane jako powiązane z firmą będą widoczne na karcie firmy, co ułatwi wyszukiwanie w systemie. Mogą być to pracownicy, ale również inne osoby powiązane – na przykład zewnętrzna księgowa lub prawnik.

Przypisanie istniejącego kontaktu do firmy

Jeśli kontakt osoby, którą chcesz powiązać z firmą już istnieje w systemie, można go połączyć na dwa sposoby:

  1. Z karty firmy. Na liście kontaktów znajdź firmę, do której chcesz dodać pracownika. Kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz “Dodaj osobę”. Wybierz stanowisko i Osobę, a na koniec kliknij “Powiąż”.
  1. Z karty osoby. Na liście kontaktów znajdź osobę, którą chcesz dodać jako pracownika do firmy. Kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz “Edytuj”. Wybierz z jaką firmą chcesz powiązać kontakt oraz jej stanowisko, a na koniec kliknij “Zapisz”.

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Jak wygląda baza komorników
Przejdź do góry