Tworzenie sądów i wydziałów

Dodawanie konta PISP do Infino Legal  

Aby zintegrować konto z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych z kontem Infino Legal: 

 1. Przejdź z menu głównego do zakładki Ustawienia -> Konfiguracja systemu i wybierz Konta PISP. 
 2. Następnie kliknij przycisk “Nowe konto PISP”. 
 3. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło używane do logowania na portalu PISP. 
 4. Wybierz odpowiedni Region/Apelację oraz Właściciela konta (osobę posiadającą uprawnienia do edytowania informacji dot. konta PISP). 
 5. Określ kto będzie miał uprawnienia do pobierania korespondencji PISP (tylko właściciel konta Portalu Informacyjnego lub wszyscy z uprawnieniami do postępowania). 
 6. Po uzupełnieniu pól kliknij Zapisz. 

Po połączeniu z kontem w PISP Infino Legal automatycznie pobiera postępowania z PISP. 

Edytowanie konta PISP 

Aby edytować konto PISP: 

 1. Przejdź z menu głównego do zakładki -> Konfiguracja systemu i wybierz Konta PISP. 
 2. Kliknij na nazwę konta w kolumnie Imię i nazwisko lub ikonę trzech kropek z prawej strony w kolumnie Czynności. 
 3. Edytuj dowolną informację dotyczącą konta. 
 4. Kliknij Zapisz 

Dodawanie postępowań PISP do Infino Legal 

Aby dodać postępowania PISP do Infino Legal: 

 1. Przejdź z menu głównego do zakładki Portal Informacyjny i wybierz Postępowania PISP. 
 2. Wybierz postępowanie, które chcesz dodać do Infino Legal i kliknij na jego sygnaturę. 
 3. Na ekranie pojawi się szczegółowa informacja dotycząca postępowania.  Po zapoznaniu się z treścią kliknij przycisk “Połącz istniejące w Infino Legal” lub “Utwórz nowe w Infino Legal”. 
 4. Wybierz do jakiego postępowania ma zostać podpięte. Jeśli sygnatury postępowań nie są zgodne i mimo to chcesz połączyć to postępowanie, zaznacz kwadrat przy komunikacie “Wymuś połączenie postępowań” i kliknij “Połącz”. Jeśli w Infino Legal nie ma postępowania, z którym można połączyć to postępowanie, kliknij opcję “Utwórz nowe w Infino Legal””. W tym przypadku kolejnym krokiem będzie wybranie podmiotu oraz typu postępowania i kliknięcie “Dalej”. 
 5. Następnie uzupełnij poszczególne informacje dotyczące postępowania i kliknij Zapisz. 

Postępowanie PISP można również dodać na karcie konkretnego postępowania, do którego chcemy podpiąć postępowanie PISP. Po wejściu na postępowanie w lewej kolumnie dotyczącej postępowania kliknij Połącz postępowanie. 

Po dodaniu postępowania PISP do Infino Legal (tj. połączenia go z odpowiednim postępowaniem) automatycznie zaczytywana jest korespondencja z PISP dotycząca danego postępowania. 

 

Korespondencja PISP 

Korespondencja PISP podobnie jak cała korespondencja w Infino Legal dostępna jest na ekranie postępowania lub w menu głównym w zakładce Portal Informacyjny pod nazwą Dokumenty PISP. Korespondencja PISP jest dostępna automatycznie po dodaniu postępowania PISP.  

Aby zapoznać się z korespondencją PISP: 

 1. Przejdź do zakładki Dokumenty PISP. 
 2. Kliknij pozycję korespondencji, która cię interesuje. 
 3. Następnie wybierz Pobierz plik dokumentu z Portalu Informacyjnego 
 4. Obok danych dotyczących korespondencji pojawi się podgląd dokumentu. Jeśli chcesz dodać pozycję do Korespondencji, kliknij Zarejestruj jako korespondencję w Infino Legal. 
 5. Następnie wybierz odpowiednie informację dotyczące korespondencji i kliknij Zapisz. 

Po pobraniu i zarejestrowaniu skanu nie ma możliwości usunięcia tej pozycji. Istnieje za to możliwość podpięcia kolejnych skanów do korespondencji. 

 

 

 

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Jak dodać reprezentację prawną/pełnomocnictwo
Następny artykuł: Jak wprowadzić nowego sędziego
Przejdź do góry