Generowanie korespondencji do wierzycieli

Solvbot pozwala na automatyczne generowanie zawiadomień i innej korespondencji do wierzycieli. Aby to zrobić, w systemie powinny być zarejestrowane wszystkie wierzytelności. Dowiesz się jak to zrobić z nagrania: Rejestr Wierzytelności.

Aby wygenerować korespondencję do wierzycieli: 

  1. Z Listy postępowań wybierz postępowanie, dla którego chcesz wygenerować korespondencję.  
  2. Następnie na karcie postępowania wybierz zakładkę Wierzytelności.  
  3. Z lewej strony ekranu kliknij “Czynności”, a następnie “Wygeneruj dokumenty”. 
  4. Jeśli korespondencja ma trafić do wszystkich wierzycieli, zaznacz kwadrat obok kolumny Numer. Jeśli chcesz wygenerować korespondencję do jednego lub kilku wybranych wierzycieli, pozaznaczaj z listy odpowiednie wierzytelności.  
  5. Następnie wybierz szablon dokumentu, np. “Zawiadomienie wierzyciela”.  
  6. Kliknij “Wygeneruj”.  
  7. Pobierz dokument. 

Korespondencja do wszystkich wybranych wierzycieli jest gotowa.  

Jeśli chcesz dodatkowo wygenerować koperty lub potwierdzenia nadania, możesz je wygenerować tak jak pozostałą korespondencję, tylko zamiast szablonu dokumentu wybierz szablon koperty lub potwierdzenia nadania. 

Tagi:

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Jak tworzyć szablony dokumentów
Następny artykuł: Jak stworzyć dokument z reprezentacją prawną/pełnomocnictwem za pomocą wtyczki
Przejdź do góry