Elektroniczne potwierdzenie odbioru – eNadawca

W Solvbot pojawiła się nowa funkcjonalność związana z eNadawcą.

Dotąd w systemie istniała już możliwość nadania przesyłki przez eNadawcę, pobierania uzupełnionych etykiet i książki nadawczej. Teraz możliwe jest również śledzenie statusu przesyłki i podgląd elektronicznego potwierdzenia odbioru. Elektroniczne potwierdzenie odbioru stanowi wygodną alternatywę dla papierowej, tradycyjnej formy pokwitowania, wystawianego dla przesyłek poleconych. Aby w pełni korzystać z EPO wymagane jest podpisanie umowy z Pocztą Polską.

Wysyłanie korespondencji z pomocą eNadawcy

Jeśli chcesz wysłać korespondencję z Solvbot przy użyciu eNadawcy:

 1. Zarejestruj korespondencję wychodzącą.
 2.  W menu wejdź w zakładkę Korespondencja i kliknij Przesyłki eNadawca.
 3. Wybierz opcję “Utwórz nowe nadanie”. To pakiet pism, które chcesz wysłać jednorazowo.
 4. Określ datę nadania, tj. dzień, w którym korespondencja zostanie zaniesiona na Pocztę.
 5. Wybierz konto eNadawcy i kliknij “Przejdź dalej”.
 6. Wybierz Profil Nadawcy.
 7. Następnie z listy korespondencji zaznacz checkbox (szary kwadrat) przy pismach, które zostaną w tej przesyłce zaniesione na Pocztę.
 8. Po wybraniu odpowiednich przesyłek kliknij przycisk “Dodaj przesyłki” znajdujący się na dole strony.
 9. Następnie zaznacz przesyłki i kliknij przycisk „Uzupełnij zaznaczone”.
 10. Uzupełnij informacje o formacie, kategorii i masie przesyłki.
 11. W tym miejscu pojawia się również możliwość wyboru ilości fizycznych potwierdzeń odbioru lub typu elektronicznego potwierdzenia odbioru (zwykły i rozszerzony). Zwykłe potwierdzenie zawiera: datę doręczenia, kto odebrał, powód oraz datę zwrotu. Rozszerzone ma dodatkowo dostępne opcje takie jak: informacje o podmiocie doręczenia, pozostawionym awizo, urzędzie awizo, dacie pierwszego i drugiego awizowania oraz dodatkowy powód zwrotu.
 12. Opcjonalnie można również wybrać zasady specjalne (dodatkowo płatne).
 13.  Gdy te informacje zostały już uzupełnione. Zaznaczamy przesyłki i klikamy przycisk “Dalej”.
 14.  Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne. Kliknij “Wyślij”, a następnie “Potwierdź wysłanie”.

Pobieranie książki nadawczej i etykiet

Kolejny krok to pobieranie książki nadawczej oraz etykiet. Kliknij “Pobierz książkę nadawczą” oraz “Pobierz etykiety”. Pobierz pliki.

Następnie wystarczy wydrukować książkę nadawczą i zaadresowane etykiety i to jest gotowy pakiet do zaniesienia na pocztę. Nie trzeba już ręcznie uzupełniać ani książki nadawczej, ani druków nadania.

Śledzenie statusu przesyłki i podgląd elektronicznego potwierdzenia nadania i odbioru

Solvbot umożliwia śledzenie statusu przesyłki i podgląd elektronicznego potwierdzenie nadania i odbioru.

Status nadania przesyłki można sprawdzić w zakładce Korespondencja w kolumnie Elementy.

Elektroniczne potwierdzenie nadania i odbioru znajdziemy w zakładce Korespondencja pod pozycją Przesyłki eNadawca. Z listy wybieramy nadanie, którego status chcemy sprawdzić. W kolumnie czynności mamy możliwość podglądu etykiet oraz elektronicznego potwierdzenia nadania oraz odbioru.

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

W ramach Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru otrzymujemy informacje zawierające:

 •  datę doręczenia przesyłki,
 •  imię i nazwisko odbiorcy,
 • datę i miejsce pozostawienia awiza wraz z informacją o terminie odbioru,
 • datę pozostawienia powtórnego awiza wraz z informacją o terminie jej odbioru,
 • miejsce przechowywania awizowanej przesyłki,
 • powód zwrotu (niedoręczenia) przesyłki,
 • datę zwrotu przesyłki.

Te wszystkie informacje są dostępne w Solvbot za pomocą kilku kliknięć. Pozwala to na zmniejszenie czasu pracy z korespondencją i daje możliwość przechowywania i podglądu elektronicznych potwierdzeń nadania i odbioru w jednym miejscu.

Tagi:

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Instrukcja zakładania konta eNadawcy
Następny artykuł: Instrukcja konfiguracji rozmiarów wydruków w eNadawca
Przejdź do góry