Tablica Kanban w module Zadań

W Infino Legal zaktualizowaliśmy moduł zadań w widoku tablicy Kanban. Dostępna jest edycja kolumn, dzięki czemu każda tablica będzie dopasowana do potrzeb kancelarii. Istnieje możliwość zmiany kolejności kolumn oraz ustawienia priorytetów. Dodatkowo dodaliśmy wykresy i raporty produktywności kancelarii.

Aby pracować na tablicy Kanban, należy wejść w zakładkę Zadania z menu głównego lub z konkretnego postępowania, wybierając podstronę Zadania.

Konfiguracja kolumn

Aby przejść do edycji tablicy i jej kolumn należy nacisnąć przycisk edycji (trzy kropki) i wybrać zakładkę Konfiguracja kolumn.

Po kliknięciu w zakładkę Konfiguracja kolumn, wyświetli się lista z: nazwami kolumn, kategoriami, subkolumnami a także z WIP limitami*.

*WIP limit (z ang. WIP Limits), czyli limity pracy w toku oznaczane cyfrą. Pokazuje ile zadań zespół może wykonać w tym samym czasie, chroniąc go przed przeciążeniem, ale też sygnalizując niepełne obłożenie pracą w danej chwili.

W celu edycji wybranej kolumny, należy nacisnąć przycisk edycji (trzy kropki) i wybrać Edytuj, lub Usuń, jeśli chcemy usunąć tę kolumnę.

 

Po przejściu do zakładki Edytuj, możemy zmienić nazwę kolumny, wybrać kategorię, opisać daną kolumnę, co ułatwi pracę zespołowi kancelarii, a także dodać lub zmienić limit WIP.

Aby dodać nową kolumnę, należy wybrać niebieski przycisk Dodaj kolumnę.

 

Kolejność kolumn

W systemie istnieje możliwość zamiany kolejności wyświetlania się kolumn na tablicy. Wystarczy nacisnąć przycisk Edytuj kolejność kolumn.

Aby zmienić kolejność kolumn, należy nacisnąć na daną kolumnę i przesunąć ją, w dół lub w górę, według potrzeb. Po ustawieniu nazw kolumn, wystarczy kliknąć Zapisz. Jeśli jednak nie chcemy zmieniać kolejności, należy cofnąć czynność wybierając Wróć.

Statystyki

W module Zadania, dodaliśmy podzakładkę Statystyki. Dostępne są po wejściu z menu głównego po lewej stronie, w ZadaniaStatystyki, lub z konkretnego postępowania, wybierając podstronę Zadania → Przycisk edycji (trzy kropki) → Statystyki.

Wyświetlą się wykresy: Czas realizacji oraz Przeciętny czas realizacji

Wykres czasu realizacji

Wykres Czasu Dostarczenia/ Realizacji (z ang. Lead Time lub System Lead Time) to czas pomiędzy rozpoczęciem pracy nad konkretnym zadaniem, a chwilą jego dostarczenia.

Wykres przeciętnego czasu realizacji

Wykres pokazujący historyczne dane o długości trwania zadań przyjętych do realizacji przez zespół. Dzięki niemu można oszacować czas potrzebny do zakańczania zadań w przyszłości i efektywnie planować przebieg całego procesu.

Kumulacyjny Diagram Przepływów

Kumulacyjny Diagram Przepływów ( z ang. Cumulative Flow Diagram) ilustruje całość procesu (prezentuje rozkład zadań w poszczególnych jego etapach) w wybranym okresie czasu. 

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Widok zadań w Solvbot
Następny artykuł: Jak tworzyć paczki zadań
Przejdź do góry