Jak wyczyścić duplikaty z listy kontaktów?

Poniższa instrukcja służy do generalnego czyszczenia listy kontaktów.
Jeśli chcesz usunąć zduplikowany pojedynczy kontakt, zapoznaj się z instrukcją: Jak usunąć zduplikowany kontakt?

1. W menu znajdującym się w lewej części ekranu wybierz zakładkę Kontakty, a następnie kliknij Połącz duplikaty.

2. Na ekranie pojawią się sugerowane duplikaty do połączenia.

3. Wybierz rodzaj PodobieństwoWysokie, Średnie, Niskie (określające stopień identyczności kontaktów) i naciśnij “Wyszukaj”. Najlepiej zacząć od wysokiego podobieństwa, czyli najbardziej podobnych kontaktów. Jeśli wyczyścisz te najbardziej podobne, będziesz mógł przejść do średnio- i mało- podobnych.

Narzędzie do usuwania duplikatów

4. Zaznacz pozycje kontaktów, które się powtarzają lub zaznacz “Tu nie ma żadnych duplikatów”, jeśli kontakty nie są duplikatami.

Gdy nie ma duplikatów

5. Kliknij “Zapisz”.

Wyszukiwanie duplikatów

Należy uważnie przyjrzeć się duplikatom, które zasugerował system. Zatem jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółowym opisem kontaktu i sprawdzić, czy kontakty są tożsame, kliknij na ikonę lupy.  W nowym oknie przeglądarki pojawią się dane kontaktu, które pozwolą Ci określić czy w danym przypadku masz do czynienia z duplikatem.

Po kliknięciu “Zapisz” łączenie może zająć nawet kilkadziesiąt sekund, dlatego że Infino Legal przenosi całą korespondencję, zadania i inne obiekty związane z usuwanymi duplikatami. Przenosi również wartości z pól takich jak adres, numer telefonu – żadna informacja nie będzie skasowana. Nawet jeśli jeden z duplikatów ma podany email, a drugi telefon, to po połączeniu na kontakcie będzie za równo email jak i telefon. Dodatkowo będzie dodana notatka informująca o tym, że nastąpiło połączenie.

Kiedy już wyczyścisz tę listę duplikatów z wysokim podobieństwem, możesz wrócić na górę i zmniejszyć podobieństwo na “średnie”. Infino Legal zasugeruje kolejne duplikaty. Warto regularnie czyścić duplikaty z Infino Legal – ułatwi to pracę w całym systemie.

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Dodawanie własnych pól na kontaktach i powiązanych kontaktach
Następny artykuł: Jak usunąć zduplikowany kontakt
Przejdź do góry