Jak zmienić dane nadawcy na kopercie i potwierdzeniu nadania?

Infino Legal może generować koperty i potwierdzenia nadania na dwa sposoby:

Korespondencja zarejestrowana w systemie

Jeśli korespondencja wychodząca jest wprowadzona do Infino Legal, druki pocztowe można wygenerować za pomocą ekranu Szablony -> Szablony pocztowe.

Następnie wybieramy szablon pocztowy i zaznaczamy, dla jakiej korespondencji chcemy wygenerować kopertę i klikamy “Wygeneruj”.

Każda pozycja korespondencji może mieć innego nadawcę (wybieramy go przy wprowadzaniu korespondencji). Każda koperta będzie więc miała odpowiednie dane nadawcy.

Edytowanie nadawcy korespondencji

Jeśli chcesz edytować dane nadawcy lub adresata, możesz to zrobić klikając na konkretną pozycję w korespondencji. Następnie należy obok pola Korespondencja wychodząca kliknąć ikonę z trzema kropkami i wybrać “Edytuj”.

Na kolejnym ekranie jest możliwość zmiany nadawcy tej korespondencji.

Zmiana danych nadawcy

Jeśli korespondencja została wprowadzona pod postępowaniem,  domyślnym nadawcą jest Kancelaria Doradcy, która jest przypisana do tej upadłości.

Dane adresowe kancelarii doradcy można zmienić na profilu doradcy. Taką zmianę może wprowadzić tylko osoba z uprawnieniami administratora lub pracownik będący właścicielem profilu. Aby dokonać zmian:

  1. Z menu po lewej należy wybrać Kancelaria -> Pracownicy, a następnie wejść na profil Doradcy klikając “Szczegóły” i “Szczegóły profilu”.
  2. Po wejściu na profil kliknij przycisk “Edytuj profil” 
  3. W tym miejscu możesz zmienić m.in. dane kontaktowe, nazwę kancelarii lub domyślne biuro. 
  4. Po wprowadzeniu zmian kliknij “Zapisz”. 

Koperty i potwierdzenia nadania dla dowolnego adresata

Aby wygenerować druk pocztowy dla korespondencji, której nie ma w Solvbot, z menu głównego należy wybrać zakładkę Szablony -> Repozytorium, a następnie odnaleźć odpowiedni druk pocztowy z pomocą wyszukiwarki lub przejść do druków pocztowych za pomocą filtrowania.

Po kliknięciu na określony druk pocztowy należy wybrać adresata i kliknąć “Wygeneruj szablon”, a na końcu pobrać dokument.

Druki nie muszą być podporządkowane pod konkretnym postępowaniem,  więc system nie adresuje ich używając danych Doradcy jako nadawcy. Zamiast tego, Infino Legal używa ogólnych danych Kancelarii.

Żeby wyświetlić ogólne dane kancelarii, z menu po lewej należy wybrać Kancelaria -> Pracownicy. Na samym końcu listy znajduje się pozycja Kancelaria – tam również można ją edytować. System pobiera dane do generowania druków pocztowych, jeśli są one tworzone przez Szablony -> Repozytorium -> Druki pocztowe.

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Rodzaje potwierdzeń nadania w Infino Legal
Przejdź do góry