Jak sprawdzić statystyki pracownika?

Aby sprawdzić statystyki pracownika należy z menu po lewej stronie przejdź do zakładki Kancelaria, a następnie kliknij Pracownicy. Na ekranie wyświetlą się wtedy wszyscy pracownicy kancelarii. Po naciśnięciu przycisku „Szczegóły” wyświetli się profil konkretnego pracownika.

Obok zdjęcia znajdziesz przydatne informacje profilowe takie jak numer telefonu, adres email oraz inne dodatkowe informacje.

Na profilu pracownika dostępne są informacje o:

  • tym, w których postępowaniach jest asystentem/doradcą
  • tym, jakie podmioty są przez niego reprezentowane
  • niezakończonych zadaniach
  • utworzonych szablonach
  • powiadomieniach

Poniżej tych informacji znajdziemy powiadomienia pracownika. Na niebiesko zaznaczone są powiadomienia jeszcze nie odczytane. Możesz kliknąć na dowolne powiadomienie, jeśli chcesz zobaczyć czego dotyczy. Powiadomienie nie zostanie oznaczone jako odczytane, ponieważ nie jest zaadresowane do Ciebie.

Kontynuuj czytanie

Następny artykuł: Jak samodzielnie dezaktywować użytkownika? 
Przejdź do góry