Jak ustawić koszt korespondencji podczas jej rejestrowania?

Koszt korespondencji ustawiany podczas jej rejestrowania

 Korzyści dla użytkownika: 

  • Łatwe rejestrowanie kosztów korespondencji.
  • Prosty proces przypisywania dokumentów do postępowań.
  • Możliwość wprowadzenia ilości stron dla obliczenia łącznego kosztu.
  • Wygodne określenie podstawowych informacji o korespondencji.
  • Automatyczne obliczanie kosztów przy użyciu kalkulatora uwzględniającego format i kategorię przesyłki.

Jeśli koszt korespondencji ustawiasz w momencie jej rejestrowania, zastosuj  ścieżkę przedstawioną poniżej. 

Po dodaniu skanu dokumentu, należy go zarejestrować i opisać. W pierwszym kroku należy wybrać Kierunek korespondencji. Warto pamiętać, że koszt można liczyć tylko dla korespondencji wychodzącej! 

Po wyborze kierunku należy przypisać dokument do istniejącego postępowania oraz opcjonalnie można wprowadzić ilość stron korespondencji. Na tej podstawie, system w kolejnych krokach będzie obliczał łączny koszt korespondencji.  

W kolejnym kroku, poza wprowadzeniem standardowych informacji jak nazwa, adresat, możemy wprowadzić koszt korespondencji.

W tym celu warto skorzystać z kalkulatora, który wprowadza wartości automatycznie na podstawie formatu czy kategorii przesyłki. 

To rozwiązanie umożliwia łatwe rejestrowanie kosztów korespondencji podczas dodawania dokumentów. Dzięki prostemu procesowi przypisywania dokumentów do postępowań oraz automatycznemu obliczaniu kosztów na podstawie wprowadzonych informacji, użytkownik może szybko i sprawnie zarządzać kosztami korespondencji w systemie. Dodatkowo, możliwość określenia podstawowych informacji o korespondencji oraz wygodne korzystanie z kalkulatora ułatwiają dokładne śledzenie i kontrolowanie wydatków. 

Jeśli chcesz poznać inne sposoby rejestrowania kosztów korespondencji, wejdź tutaj: 

Ustawianie wartości znaczków pocztowych i kopert przy konwersji niewysłanej korespondencji i edycji zbiorczej.

Ustawianie wartości znaczków pocztowych i kopert przy wysyłce poprzez eNadawcę.

 

Kontynuuj czytanie

Następny artykuł: Jak ustawić koszty korespondencji przy konwersji niewysłanej korespondencji i edycji zbiorczej
Przejdź do góry