Poziomy dostępu i nadawanie uprawnień

W Infino Legal istnieją dwa poziomy dostępu:

 • administrator – ma dostęp do wszystkich danych znajdujących się w systemie i ma uprawnienia do nadawania dostępu innym pracownikom,
 • pracownik – ma dostęp do postępowań, do których został mu nadany indywidualny dostęp.

Zmiana uprawnień użytkownika

W Infino Legal istnieje możliwość zmiany uprawnień. Może ją dokonać użytkownik z uprawnieniami administratora w następujący sposób:

 1. Należy wejść z menu głównego do zakładki Kancelaria -> Użytkownicy i dostęp.
 2. Przy odpowiedniej osobie kliknąć ikonę z trzema kropkami i wybrać „Edytuj uprawnienia”.
 3. Następnie zmienić poziom dostępu.
 4. Kliknąć „Zapisz” u dołu ekranu.

Nadanie uprawnień do postępowań

Aby nadać uprawnienia do postępowania poszczególnym użytkownikom, należy:

 1. Wejść na postępowanie.
 2. W zakładce postępowanie obok nazwy typu postępowania należy kliknąć ikonę z trzema kropkami i wybrać „Dostęp”.
 3. Następnie należy kliknąć ikonę z trzema kropkami i wybrać opcję „Zastosuj szablon uprawnień”.
 4. Wybierz odpowiedni szablon i kliknij „Zapisz”.

Szablony uprawnień

Szablony uprawnień pozwalają na tworzenie grup użytkowników, którym administrator przydziela określone uprawnienia do przeglądania/edycji postępowania lub także nadawania dostępu innym użytkownikom.

Dodawanie szablonu uprawnień

Aby utworzyć szablon uprawnień administrator konta powinien:

 1. Z menu głównego wejść na zakładkę Postępowania -> Szablony uprawnień.
 2. Kliknąć „Nowy szablon uprawnień”.
 3. Uzupełnić nazwę szablonu, np. „Dostęp do postępowań administracyjnych” i kliknąć „Dalej”.
 4. Kolejnym krokiem jest wybranie i dodanie do szablonu użytkowników, którym nadane zostaną odpowiednie uprawnienia. Zauważ, że domyślnie ci użytkownicy będą mogli przeglądać i edytować te dane, ale to administrator decyduje, czy będą mogli nadawać uprawnienia innym pracownikom kancelarii.

Dodanie szablonu uprawnień do postępowania

Szablon uprawnień jest ułatwieniem pozwalającym dodać uprawnienia do postępowania grupie osób w kilka kliknięć. Aby nadać grupie użytkowników po zdefiniowaniu szablonu uprawnień dostęp do postępowania, należy:

 1. Wejść na postępowanie.
 2. W zakładce postępowanie obok nazwy typu postępowania należy kliknąć ikonę z trzema kropkami i wybrać „Dostęp”.
 3. Następnie należy kliknąć ikonę z trzema kropkami i wybrać opcję „Zastosuj szablon uprawnień”.
 4. Wybierz odpowiedni szablon i kliknij „Zapisz”.

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Indywidualny dostęp do postępowań
Przejdź do góry