Ustawienia powiadomień

Infino Legal pozwala być na bieżąco z pracą w kancelarii. Dzięki powiadomieniom otrzymujesz informację o utworzeniu nowych postępowań oraz korespondencji, przypisanych Ci zadania i postępowaniach, ale nie tylko. Informacja o nowych powiadomieniach znajduje się w prawym górnym rogu przy inicjałach użytkownika.

Zmiana ustawień powiadomień 

Aby zmienić ustawienia powiadomień w Infino Legal: 

 1. Z menu przejdź do zakładki Moje konto i wybierz Ustawienia konta. 
 2. Następnie kliknij przycisk Wyświetl ustawienia powiadomień. 
 3. Wybierz, które powiadomienia chcesz otrzymywać natychmiast mailowo, a które powinny być przesłane zbiorczo w podsumowaniu dnia. 

Niezależnie od konfiguracji email wszystkie powiadomienia są natychmiast widoczne na Twoim profilu w Infino Legal. 

Odznaczenie powiadomień 

Jeśli niektórych powiadomień nie chcesz otrzymywać natychmiast, wystarczy odznaczyć te powiadomienia w następujący sposób: 

 1. Z menu przejdź do zakładki Moje konto i wybierz Ustawienia konta. 
 2. Następnie kliknij przycisk Wyświetl ustawienia powiadomień. 
 3. W kolumnie Powiadomienia zaznacz powiadomienia, których nie chcesz otrzymywać natychmiast, a w podsumowaniu dnia. 

Grupy powiadomień 

Jeśli chcesz, aby powiadomienia przychodziły do określonej grupy osób, możesz ustawić tzw. grupy powiadomień. Aby to zrobić: 

 1. Przejść z menu głównego do sekcji Ustawienia i kliknij zakładkę Konfiguracja systemu -> Grupy powiadomień. 
 2. Kliknij „Dodaj nową grupę” 
 3. Zapisz nazwę grupy powiadomień i dodaj członków grupy. 
 4. Kliknij „Zapisz” 

Edytowanie grupy powiadomień 

Aby edytować grupę powiadomień: 

 1. Przejdź z menu głównego do sekcji Ustawienia i kliknij zakładkę Konfiguracja systemu -> Grupy powiadomień. 
 2. Kliknij ikonę edytuj przy grupie powiadomień, którą chcesz edytować. 
 3. Następnie wprowadź zmiany i zapisz je.  

Po dodaniu grupy powiadomień możesz jej używać przy dodawaniu korespondencji, żeby poinformować grupę osób o wpłynięciu jakiegoś pisma lub dokumentu. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wideo:

Zmiana ustawień powiadomień

Kontynuuj czytanie

Następny artykuł: Zmiana ustawień powiadomień
Przejdź do góry