Jak utworzyć zadanie w postępowaniu?

Infino Legal umożliwia tworzenie zadań dla postępowania z różnych miejsc w systemie. Pierwszy sposób pozwala utworzyć zadanie z zakładki Zadania z menu głównego, a drugi – z zakładki Zadania na konkretnym postępowaniu. Najprostszym sposobem utworzenia zadania jest kliknięcie ikony z “+” w prawym górnym rogu ekranu.  

Tworzenie zadania w postępowaniu

Tworząc zadanie w postępowaniu nie musisz określać jakiego postępowania dotyczy to zadanie, ta informacja jest zaczytywana automatycznie.

Aby utworzyć zadanie w postępowaniu:

  1. Z menu po lewej wybierz PostępowaniaLista postępowań.
  2. Następnie wyszukaj lub wybierz z listy konkretne postępowanie.
  3. Przejdź do zakładki Zadania.
  4. Kliknij “Utwórz zadanie” -> “Nowe zadanie”.
  5. Uzupełnij tytuł i opcjonalnie opis zadania.
  6. Określ osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania, status oraz termin.  Możesz również ustawić przypomnienie.
  7. Na koniec kliknij “Utwórz”.

Tworzenie zadania z głównego menu 

1.Przejdź z menu głównego do zakładki Zadania i wybierz “Utwórz nowe zadanie”.

2. Uzupełnij tytuł i opcjonalnie opis zadania.

3. Wybierz jakiego postępowania dotyczy to zadanie.

4. Określ osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania, status oraz termin.

5. Na koniec kliknij “Utwórz”.

Tagi:

Kontynuuj czytanie

Następny artykuł: Widok zadań w Solvbot
Przejdź do góry