Jak utworzyć zadanie w postępowaniu?

Jesteś tutaj:
Szacowany czas czytania: 1 min

Infino Legal umożliwia tworzenie zadań dla postępowania z różnych miejsc w systemie. Pierwszy sposób pozwala utworzyć zadanie z zakładki Zadania z menu głównego, a drugi – z zakładki Zadania na konkretnym postępowaniu. Najprostszym sposobem utworzenia zadania jest kliknięcie ikony z “+” w prawym górnym rogu ekranu.  

Tworzenie zadania w postępowaniu

Tworząc zadanie w postępowaniu nie musisz określać jakiego postępowania dotyczy to zadanie, ta informacja jest zaczytywana automatycznie.

Aby utworzyć zadanie w postępowaniu:

  1. Z menu po lewej wybierz PostępowaniaLista postępowań.
  2. Następnie wyszukaj lub wybierz z listy konkretne postępowanie.
  3. Przejdź do zakładki Zadania.
  4. Kliknij “Utwórz zadanie” -> “Nowe zadanie”.
  5. Uzupełnij tytuł i opcjonalnie opis zadania.
  6. Określ osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania, status oraz termin.  Możesz również ustawić przypomnienie.
  7. Na koniec kliknij “Utwórz”.

Tworzenie zadania z głównego menu 

1.Przejdź z menu głównego do zakładki Zadania i wybierz “Utwórz nowe zadanie”.

2. Uzupełnij tytuł i opcjonalnie opis zadania.

3. Wybierz jakiego postępowania dotyczy to zadanie.

4. Określ osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania, status oraz termin.

5. Na koniec kliknij “Utwórz”.

Czy ten artykuł był pomocny
Nie 0
Przejdź do góry