Własne pola na zadaniach i łatwiejszy sposób edytowania zdań

Dzięki zadaniom na tablicy kanban możesz produktywniej organizować swoją pracę. Dodatkowo dajemy Ci możliwość dostosowania zadań do własnych potrzeb. Jeśli chcesz zawrzeć dodatkowe informacje na zadaniach, dodaj do nich własne pola. 

Dodawanie własnych pól na zadaniach 

Aby dodać UDF-y (user-defined fields) na zadaniach: 

 1. Wybierz z menu głównego zakładkę Zadania -> Konfiguracja pól. 
 2. Następnie kliknij “Dodaj pole”. 
 3. Wprowadź nazwę pola, opis i zaznacz jaki to jest typ pola.  
 4. Na koniec kliknij “Zapisz”. 

Pole możesz również dodać bezpośrednio na zadaniu klikając “Edytuj” -> Pola użytkownika -> “Dodaj lub zmodyfikuj dostępne pola”. 

Uzupełnianie własnych pól  

Aby uzupełnić dodatkowe pola na zadaniu: 

 1. Wejdź na zadanie. 
 2. Kliknij “Edytuj” -> Pola użytkownika. 
 3. Uzupełnij pola użytkownika. 
 4. Na koniec kliknij “Zapisz”. 

Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje znajdą się bezpośrednio na zadaniu i inni pracownicy kancelarii będą mieli do nich swobodny dostęp. 

Edytowanie lub usuwanie dodanych pól na zadaniach 

Aby edytować lub usunąć dodane pole: 

 1. Wybierz z menu głównego zakładkę Zadania -> Konfiguracja pól. 
 2. Następnie przy pozycji, którą chcesz edytować lub usunąć kliknij ikonę z trzema kropkami, a następnie wybierz “Edytuj” lub “Usuń”.

Przy usuwaniu pola wymagane będzie potwierdzenie chęci usunięcia pola, jeśli istnieją jakieś zadania z uzupełnionym tym polem. 

Edytowanie osoby przypisanej do zadania 

Osobę przypisaną do zadania możesz zmienić na dwa sposoby: 

 • Bezpośrednio na tablicy kanban klikając na ikonkę z inicjałami lub awatar osoby. 
 • Po wyświetleniu zadania klikając na ikonkę z inicjałami lub awatar osoby. 


Dzięki łatwej edycji zadań i możliwości dodawania do nich własnych pól możesz w efektywny sposób zarządzać przepływem pracy i informacjami dot. zadań. Sprawia to, że wszystkie niezbędne dane są w jednym miejscu, w którym dekretujesz zadania, dołączasz niezbędne pliki i cieszysz się wzrostem efektywności pracy.  
 

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Pola użytkownika na powiązanych kontaktach
Przejdź do góry