Kontrola dostępu do postępowań

Główny panel dostępu znajduję się w menu w lewej części ekranu pod zakładką Kancelaria w pozycji Dostęp. Na ekranie pojawi się lista użytkowników kancelarii wraz z określeniem ich roli i poziomu dostępu. 

Aby zobaczyć poziomy dostępu dla danego użytkownika, w kolumnie Czynności kliknij “Edytuj”. Na ekranie pojawi się informacja o poziomach dostępu. W tym miejscu można zadecydować o tym, jaki dostęp udzielimy wybranemu użytkownikowi. 

W Solvbot istnieją trzy poziomy dostępu: 

  • dostęp do postępowań indywidualnie (najniższy poziom dostępu umożliwiający podgląd i edycję tylko tych postępowań, do których zostały udostępnione uprawnienia), 
  • dostęp do wszystkich postępowań (to poziom dostępu, który umożliwia podgląd i edycję wszystkich postępowań), 
  • dostęp do wszystkich postępowań z możliwością udzielania dostępu innym (poziom administratora). 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak udzielić indywidualny dostęp do postępowania, zapoznaj się z nagraniem: Indywidualny dostęp do postępowań

Tagi:

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Instrukcja dostępów w Infino Legal
Następny artykuł: Indywidualny dostęp do postępowań
Przejdź do góry