Rejestr Wierzytelności

Jesteś tutaj:

 

Solvbot umożliwia prowadzenie rejestru wierzytelności, a także czynności z nim związanych, m.in. pozwala na automatyczne generowanie zawiadomienia do wierzycieli. 

Aby sporządzić spis wierzytelności: 

  1. Wybierz upadłość z Listy postępowań.  
  2. Następnie na karcie postępowania wybierz zakładkę Wierzytelności
  3. Kliknij “Dodaj wierzytelność”. 
  4. Wybierz z listy wierzyciela. Jeśli wierzyciela nie ma na liście kontaktów, kliknij przycisk “Utwórz nowy kontakt”. 
  5. Przydziel liczbę porządkową. 
  6. Podaj kwotę zadeklarowaną przez upadłego. 
  7. Określ status wierzytelności. 
  8. Kliknij “Zapisz”.  

Na liście wierzytelności pojawiła się nowa wierzytelność. Po kliknięciu na nią przechodzi się do karty wierzytelności z jej opisem. Są tam również zakładki Zadania oraz Zmiany (historia zmian).  

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygenerować dokumenty do wierzycieli, zapoznaj się z nagraniem: Generowanie korespondencji do wierzycieli | Solvbot

Przejdź do góry